May 092015
 

Kumail r.a. bercerita, “Pada suatu hari saya berjalan-jalan bersama Ali, r.a. ke arah.hutan. Dia mendekati tanah pekuburan yang terdapat di situ sambil berkata, ‘Wahai ahli kubur! Wahai kamu yang menghuni tempat yang sunyi ini! Bagaimanakah keadaan kamu di alam sana?’ Setahu kami segala harta peninggalanmu telah habis dibagi-bagikan, anak-anakmu telah menjadi yatim, dan janda-janda yang

May 092015
 

Umar bin Abdul Aziz r.a. telah melantik seseorang sebagai gubernur di sebuah wilayah. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa orang itu pernah memegang jabatan yang sama ketika pemerintahan Hajaj bin Yusuf. Dengan segera Umar mengeluarkan perintah untuk memecat gubernur itu. Gubernur itu berkata, “Tetapi saya tidak lama bekerja di bawah pemerintahan Hajaj.” Umar menjawab, “Pergaulanmu

May 092015
 

Satu ketika Umar r.a. menerima kesturi dari Bahrain, kemudian ia berkata, “Apakah ada di antara kalian yang mau menimbangnya dan membagi-bagikannya kepada orang Islam?” Isterinya yang bernama Atikah r.a. berkata, “Saya bersedia.” Mendengar kata-kata isterinya Umar hanya terdiam. Beberapa saat kemudian ia berkata lagi tentang perlunya kesturi itu ditimbang. Sekali lagi isterinya mengemukakan kesediaannya untuk

May 092015
 

Rasulullah saw. bersabda, “Allah, adalah Maha Suci dan hanya menerima harta yang baik (suci). Allah Swt. memerintahkan sesuatu yang suci kepada kaum muslimin sebagaimana Dia memerintahkannya kepada para utus an-Nya. Firman-Nya dalam al Quran: “Wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan berbuatlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan”. (Qs. al

May 092015
 

Diceritakan oleh Ibnu Sirin rah.a., bahwa ketika Abu Bakar r.a. akan meninggal dunia, ia telah berkata kepada Aisyah r.ha., “Aku tidak ingin mengambil apa pun dari Baitul Mal, tetapi Umar telah mendesakku untuk menerima uang tunjangan agar aku tidak disibukkan dengan perdaganganku untuk mengurus keadaan kaum muslimin. Aku tidak mempunyai pilihan lain, Sehingga aku terpaksa