May 272013
 

JANJI ALUMNI

PESANTREN DARUNNAJAH CIPINING

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أن لا إله إلاّ الله و أشهد أنّ محمّدا رّسول الله

DENGAN MENYEBUT NAMA ALLAH, SAYA  ALUMNUS TARBIYATUL MU’ALLIMIN / MU’ALLIMAT  AL-ISLAMIYYAH PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH 2 CIPINING MENYATAKAN DAN BERJANJI DENGAN BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK SENANTIASA :

  1. MENJALANKAN SYARIAH ISLAM YANG BERSUMBER DARI AL-QUR’AN DAN HADITS DENGAN SEBAIK-BAIKNYA;
  2. BERPEGANG TEGUH  PADA AJARAN ISLAM DAN AQIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH DAN BERUPAYA MENERAPKANNYA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI, SERTA MENJAGANYA HINGGA AKHIR HAYAT;
  3. MENJADI PEMIMPIN YANG ADIL DAN BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP AMANAH (KHALIFAH FIL ARDHI);
  4. BERDAKWAH, MENYEBARKAN AJARAN ALLAH DAN RASUL-NYA KEPADA MASYARAKAT LUAS;
  5. MENJUNJUNG TINGGI KEHORMATAN DIRI DAN KELUARGA, DAN NAMA BAIK ALMAMETER, DAN BERAHLAK MULIA, SERTA MENJADI TELADAN DIMANAPUN DAN KAPANPUN BERADA;
  6. TETAP BERUPAYA MENUNTUT ILMU, MEMPERLUAS WAWASAN DAN PENGALAMAN, SERTA MENGEMBANGKAN DIRI SEPANJANG HAYAT;
  7. MEMELIHARA UKHUWAH ISLAMIYYAH DAN MENINGKATKANNYA;
  8. MENJADI WARGA NEGARA  REPUBLIK INDONESIA YANG BAIK, TOLERAN, TAAT HUKUM, DAN BERJASA BAGI NEGARA SERTA BANGSA TERCINTA.

SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WA TA’ALA SENANNTIASA MEMBIMBING DAN MERIDHAI SAYA, DAN MELIMPAHKAN TAUFIQ, INAYAH, MA’UNAH-NYA.

AMIEN.

DARUNNAJAH, 25 MEI 2013